Resit bayaran dan surat makluman pusat pertandingan

Terima kasih kepada pihak sekolah yang berminat dengan OMK 2017 dan telah mendaftar pasukan masing-masing. Pihak kami sedang kemaskini senarai dan penyemakan butiran sedang giat di lakukan.

Maklum balas status pendaftaran OMK 2017 dan pusat pertandingan untuk sekolah berkenaan akan dimaklumkan melalui surat rasmi kepada pihak sekolah masing-masing.

Resit pembayaran juga akan disertakan bersama surat berkenaan.

Sekian, terima kasih.

 

Penyelaras OMK 2017 

PPIMG/UMT