Mesyuarat Agung Tahunan PERSAMA 2016/2017

Dengan ini dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Penggal 2016/2017 Persatuan Sains Matematik Malaysia (PERSAMA) akan diadakan pada 29 Ogos 2017, jam 4:30 petang, bertempat di Hotel MS Garden, Kuantan.

Agenda untuk Mesyuarat Agung Tahunan

  1. Pengesahan Minit Mesyuarat Agung 2015/2016.
  2. Perkara Berbangkit daripada Minit Mesyuarat Agung 2015/2016.
  3. Pembentangan Laporan Tahunan PERSAMA 2016/2017.
  4. Pembentangan Penyata Kewangan PERSAMA yang berakhir pada 31 Mei 2017.
  5. Pemilihan Ahli-Ahli Majlis bagi penggal 2017/2018 – 2018/2019.
  6. Hal-hal lain yang pemberitahuannya secara bertulis mestilah disampaikan kepada Setiausaha Kehormat sekurang-kurangnya 7 hari sebelum mesyuarat.

Pencalonan Ahli-Ahli Majlis penggal 1997/98 - 1998/99