Maklumat Terkini Olimpiad Matematik Kebangsaan (OMK) 2011

  • Pertandingan OMK 2011 akan berlangsung serentak di seluruh Malaysia pada 18 Jun 2011 (Sabtu), Jam 10.00 pagi hingga 12.30 tengahari.
  • Setiap peserta dari sekolah terlibat diminta berada di pusat pertandingan masing-masing selewat-lewatnya sejam sebelum waktu pertandingan untuk urusan pendaftaran. (Sila pastikan setiap pelajar membawa kad pengenalan atau kad pelajar)
  • Pelajar tidak dibenarkan membawa dan menggunakan buku sifir dan mesin hitung semasa pertandingan.
  • Sila lihat lampiran untuk mengetahui Pusat Pertandingan OMK2011 bagi sekolah masing-masing.

 

Lampiran: