Pertandingan Permodelan Matematik Kebangsaan 2012 (PPMK 2012)

PPMK merupakan satu pertandingan yang dianjurkan bertujuan untuk mencabar minda matematik anda dalam menyelesaikan sebarang persoalan atau permasalahan terbuka dengan cara yang bermatematik. PPMK akan menjadi pengalaman yang mampu meningkatkan keupayaan intelektual, pengetahuan, dan kemahiran bermatematik anda.
 
Matlamat PPMK

  • Untuk mengukuhkan dan meningkatkan keupayaan matematik belia dan modal insan Negara.
  • Hasrat UiTM melalui PPMK
  • Mengenal pasti, mengiktiraf dan memanfaatkan kecemerlangan dalam matematik melalui PPMK.

Ganjaran melalui PPMK

  • Ganjaran Kewangan
  • Pengiktirafan melalui sijil-sijil
  • Peningkatan kecemerlangan melalui bakat-bakat matematik.
  • Satu pengalaman pendidikan yang unik dan berkekalan.
   
Pertandingan ini terbuka kepada mahasiswa/mahasiswi dari semua institut pengajian tinggi di Malaysia.

    “Sukan untuk kesihatan jasmani, Matematik untuk kecerdasan minda.”– Petikan

Penaung :
UiTM Malaysia & PERSAMA
(sumber: klik di sini)