Mesyuarat Agung Tahunan 2011/12

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 2011/12

Dengan ini dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Penggal 2011/12 Persatuan Sains Matematik Malaysia (PERSAMA) akan diadakan pada 19 Disember 2012, jam 10.00 pagi, Bilik Putra 4, Hotel Palm Garden, Putrajaya.

Agenda untuk Mesyuarat Agung Tahunan:

1. Pengesahan Minit Mesyuarat Agung 2010/11
2. Perkara Berbangkit daripada Minit Mesyuarat Agung 2010/11
3. Pembentangan Laporan Tahunan PERSAMA 2011/2012
4. Pembentangan Penyata Kewangan PERSAMA yang berakhir pada 31 Mei 2012
5. Hal-hal lain yang pemberitahuannya secara bertulis mestilah disampaikan kepada Setiausaha Kehormat sekurang-kurangnya 7 hari sebelum mesyuarat.

Maslina Darus
SK PERSAMA