Pemenang Kumpulan Kategori Sulong 2014

KEDUDUKAN
NEGERI
NAMA SEKOLAH
PERTAMA Kuala Lumpur Chong Hwa Independent High School
KEDUA Pulau Pinang Smjk Jit Sin
KETIGA Pulau Pinang SMK Tun Hussein Onn

 

KEDUDUKAN
SEKOLAH
NAMA PELAJAR
PERTAMA Chong Hwa Independent High School Quat Yean Chin
Chong Hwa Independent High School Tay Yee Choon
Chong Hwa Independent High School Tan Hao Hao
Chong Hwa Independent High School Yuan Sin Yi
KEDUA Smjk Jit Sin Ong Jing Xiu
Smjk Jit Sin Lee Zach Ren
Smjk Jit Sin Ong Jeng
Smjk Jit Sin Sean Khor Pei En
KETIGA SMK Tun Hussein Onn Koe Chin Hang
SMK Tun Hussein Onn Lim Yu Hung
SMK Tun Hussein Onn Palvinder Kaur A/p Sarjeet Singh
SMK Tun Hussein Onn Teh Yong Si