Kami sertakan wang sebanyak RM                    atas nama:
PERSATUAN SAINS MATEMATIK MALAYSIA dengan *

 1. Sila cetak borang pembayaran ini.
 2. Sila lengkapkan borang yang telah di cetak dan pastikan :
  • Cop nama sekolah pada cek pembayaran (jika perlu).
  • Hantarkan 2 salinan baucer (jika berkenaan).
 3. Hantarkan borang-borang yang telah lengkap bersama bayaran
  sebelum 8 JULAI 2017 kepada :
    Penyelaras OMK 2017
    (u.p. Profesor Madya Dr. Abd. Fatah Bin Wahab),
    Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan,
    Universiti Malaysia Terengganu,
    21030 Kuala Nerus, Terengganu.
    Tel: 609-6683327, Faks: 609-6684660
    Mel-e: fatah@mt.edu.my
380.00

OLIMPIAD MATEMATIK KEBANGSAAN 2017
Bayaran Pendaftaran

Nama Sekolah :
Alamat Sekolah :
Negeri :
Nombor Telefon :
Bil. Pasukan Bongsu :
Bil. Pasukan Muda :
Bil. Pasukan Sulong :