Senarai Prosiding Matmatik
Tuesday, 30 December 2008

SENARAI PROSIDING MATEMATIK BERBAHASA MELAYU


PROSIDING

 

 • Beberapa syarat kesetaraan untuk gelanggang separuh sempurna 2001 A.Y.M Chin UKM
 • E-Faraid : sistem maklumat faraid berkomputer 2001 Abd Rahni Mt Piah Abdullah Embung Ahmad Abd Majid UKM
 • Faktor pemberat fungsi Ball-Bezier dalam penjanaan fon 2003 Abd Rahni Mt Piah UMS 9832643279
 • Menjejeak fungsi matematik kadar fertiliti umur tertentu untuk kelahiran di semenanjung Malaysia 2001 Abdul Aziz Jemain UKM
 • Unsur Matematik Dalam Surat Melayu 2003 Abdul Razak Salleh UMS 9832643279
 • Hasil darab kabur dan kohasil darab kabur 2002 Abdul Razak Salleh UTM 9835202842
 • Analisis Data Panel : Satu Kajian Empirikal Ke Fungsi Pengeluaran Sektor Pembuatan Makanan 2001 Abu Hassan Shaari Mohd Nor Fauziah Maarof UKM
 • Pemeriksaan diagnostik dalam model fungsi pindahan 2002 Abu Hassan Shaari Mohd Nor Fauziah Maarof UTM 9835202842
 • Kesan kemeruapan dan ujian kecekapan bursa Malaysia dalam dua regim kadar pertukaran yang berbeza 2005 Abu Hassan Shaari Mohd Nor Fauziah Maarof UUM 9833282326
 • Penilaian pasca pembelian:Pendekatan kabur 2005 Abu Osman Mat Tap Jasmani Bidin UUM 9833282326
 • Titik Tetap Bagi Jujukan Pemetaan Pada Ruang Metrik - 2 2001 Abu Osman Mat Tap Mashadi UKM
 • Kesan hujan terhadap pelemahan isyarat satelit 2005 Aeizaal Azman Abdul Wahab Ahmad Shukri Yahya Hazmarini Husin UUM 9833282326
 • Analisis Kolerasi Lebar Sutu Elektrod Terhadap Nilai Ketinggian Minyak Dalam Sistem Tomografi 2006 Aeizaal Azman Abdul Wahab Hazmarini Husin Ahmad Syukri Yahya Junita Mohamed Saleh UM / PERSAMA 9834308701
 • Perbandingan kaedah pengekstrakan ciri sel serviks 2006 Aeizaal Azman Abdul Wahab Hazmarini Husin Ahmad Syukri Yahya UM / PERSAMA 9834308701
 • Penggunaan kaedah kriging untuk data ruang 2005 Aeizaal Azman Abdul Wahab Hazmarini Husin Husna Md Yusuff, Ng Theam Foo, Ahmad Shukri Yahya, Norizah Mohamad UUM 9833282326
 • Parameter bentuk untuk lengkung 2003 Ahmad Abd Majid Rafizah Kechil UMS 9832643279
 • Rekabentuk dan pembangunan perisian permainan matematik kalkulus 2006 Ahmad Fauzi Mohd Ayub Wan Marzuki Wan Jaafar Wong Su Luan UM / PERSAMA 9834308701
 • Hubungan di antara pencapaian pelajar diploma Universiti Putra Malaysia dalam matematik kalkulus dengan pencapaian matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) 2005 Ahmad Fauzi Mohd Ayub Wong Su Luan Norhayati Abd Mukti UUM 9833282326
 • Kajian simulasi pekali kepencongan taburan gamma bercampur 2001 Ahmad Mahir Razali Ahmad Syukri Yahaya UKM
 • Analisis Data Pemilihan Pasangan Dalam Perkahwinan : Adakah Pemilihan Berdasarkan Taraf Pendidikan Yang Setara? 2006 Ahmad Mahir Razali UM / PERSAMA 9834308701
 • Analisa Model Rantaian Markov Terhadap Bahagian Pasaran Kereta Nasional PROTON 2003 Ahmad Mohd Yusof UMS 9832643279
 • Penyuaian beberapa taburan menggunakan taburan lambda teritlak 2005 Ahmad Shukri Yahya Nor Azam Ramli Aiezaal Azman Abdul Wahab Hazmirini Husin UUM 9833282326
 • Peramalan kadar dismenora menggunakan model regresi logistik 2005 Ahmad Shukri Yahya Norlida Mohd Noor Shamsurnanie Mohamed Zukri Wan Nor Aini Wan Mohamed UUM 9833282326
 • Prestasi matematik pelajar kejuruteraan awam 2003 Ahmad Syukri Yahya Aeizaal Azman Abdul Wahab Dzati Athiar Ramli, Md Sayuti Ishak, Husna Md Yussuff Hazmirini Husin, Ng Theam Foo UMS 9832643279
 • Peramalan hujan menggunakan kaedah lamda tertlak 2006 Ahmad Syukri Yahya Nor Azam Ramli Aeizaal Azman Abdul Wahab Hazmarini Husin UM / PERSAMA 9834308701
 • Penjanaan nombor rawak menggunakan kaedah rekursif berganda 2006 Ahmad Syukri Yahya Norlida Mohd Noor Hazrul Hadi Hamid UM / PERSAMA 9834308701
 • Tinjauan Terhadap Beberapa Penjana Nombor Rawak 2001 Ahmad Syukri Yahya UKM
 • Beberapa sifat fungsi analisis menggunakan kaedah ketaksamaan pembezaan 2002 Aini Janteng Maslina Darus UTM 9835202842
 • Selang keyakinan bagi taburan eksponen dua parameter dibawah penapisan lengkap dengan kaedah Bootstrap persentil 2002 Akhmad Fauzy Noor Akma Ibrahim Isa Daud Mohd Rizam Abu Bakar UTM 9835202842
 • Selang fungsi Mandirian bagi taburan eksponen dua parameter di bawah penapisan lengkap dengan kaedah Bootstrap persentil 2002 Akhmad Fauzy Noor Akma Ibrahim Isa Daud Mohd Rizam Abu Bakar UTM 9835202842
 • Masalah Fekete-Szego untuk fungsi hampir cembung 2001 Alawiyah Ibrahim Maslina Darus UKM
 • Al-Khawarizmi Modulo Pembahagi Sepunya Terbesar Dua Polinomial Ralatif Terhadap Asas Berortogon 2001 Ali Abdul Rahaman Nor'aini Aris UKM
 • Perbandingan kaedah Chi-Square dan jarak Canberra di dalam pengecaman pencerobohan 2005 Anazida Zainal UUM 9833282326
 • Mod taburan pendapatan sesuai dengan darjah keperluan dan pekerjaan yang dilakukan 2001 Anton Abdulbasah Kamil UKM
 • Suatu catatan terhadap rumus gangguan(perturbation) untuk rantai Markov terbatas 2002 Anton Abdulbasah Kamil UTM 9835202842
 • Sistem kebal buatan - Suatu Tinjauan 2005 Azah Kamilah Muda UUM 9833282326
 • Penggunaan waktu rundingan di kalangan pelajar kursus kuantitatif di Universiti Utara Malaysia 2003 Azizan Saaban Kamal Khalid Sahubar Ali Mohd Nadhar Khan UMS 9832643279
 • Sistem carianlaluan terpendek destinasi pelancongan menggunakan algorithm Floyd Warshall 2005 Azlan Mohd Zain Haswadi Hassan Mahadi Bahari Nik Fatim Nik Mat Yusoff UUM 9833282326
 • Implementasi carta pareto bagi sistem berkomputer penganalisisaan kecacatan pembuatan produk untuk industri berasakan makanan 2005 Azlan Mohd Zain NurulHuda Firdaus Mohd Azmi Azman Mat Yasin UUM 9833282326
 • Pengajaran dan pembelajaran kamiran garis dengan berbantukan perisian MuPad 2003 Azmi Mat Liong Choong Yuen UMS 9832643279
 • Penggunaan penjelmaan linear terus dalam analisis rakaman video3-matra 2005 Azmin Sham Rambely Siti Fatimah Naim Mohd Azmi UUM 9833282326
 • Pemetaan konformal berangka terhadap rantau tak licin melalui persamaan kamiran terhadap inti Bergman dan inti Szego 2002 Baharudin Hurmin Ali Hassan Mohamed Murid Mohamad Rashidi Md Razali UTM 9835202842
 • Pemetaan Riemann bagi rantau yang berbucu 2001 Baharudin Hurmin Ali Hassan Mohamed Murid Mohd Rashidi Md Razali UKM
 • Sistem sempurna bagi set beza dan penudung bezadalam kumpulan kitar 2001 Chen Huey Voon UKM
 • Pembinaan permukaan tertutup licin dengan menakrif splin bikubik pada messy sisiempat ringkas 2006 Chew Peng Chun Abd Rahni Mt Piah Ahmad Abd Majid UM / PERSAMA 9834308701
 • Proses pemilihan pelajar menggunakan kaedah TOPSIS berdasarkan pendekatan kabur 2005 Daud Mohamad Nor Hasimah Sulaiman Fuziyah Ishak UUM 9833282326
 • Model mantik kabur untuk pemilihan pelajar pasca siswazah 2006 Daud Mohamad Nor Hasimah Sulaiman UM / PERSAMA 9834308701
 • Sifat cembung tegas di dalam ruang norma 2001 Daud Mohamad UKM
 • Pencirian ruang hasil darab terkedalam melalui hubungan antara keortogonan 2003 Daud Mohamad UMS 9832643279
 • Hubungan keortogonalan dengan cembung tegas dalam ruang norma 2002 Daud Mohamad UTM 9835202842
 • Pembangunan perisian multimedia untuk kursus matematik kejuruteraan di Kampus Kejuruteraan USM 2003 Dzati Athiar Ramli Ahmad Syukri Yahya UMS 9832643279
 • Fungsi-fungsiu teritlak spin-B pada jaringan sisi empat mudah 2001 Dzati Athiar Ramli UKM
 • Fungsi-fungsi teritlak spin B pada bucu jaringan sisiempat mudah (JSM) 2002 Dzati Athiar Ramli UTM 9835202842
 • Skema tandatangan digital menggunakan versi kriptosistem Massey-Omura 2002 Eddie Shahril Ismail Yahya Abu Hasan UTM 9835202842
 • Kebolehpercayaan dan kesahan konstruk bagiskala sikap terhadap terhadap penyelesaian masalah 2005 Effandi Zakaria Zolkepeli Haron Sobri Ahmad UUM 9833282326
 • Kesan pembelajaran koperatif ke atas pencapaian akademik dan sikap pelajar terhadap matematik dan penyelesaian masalah 2003 Effandi Zakaria UMS 9832643279
 • Transfoemasi Polifungsi Saifer Digrafik Bermodulo N1 Dalam Sistem Kriptografi 2001 Faridah Yunus Mohamad Rushdan Md Said Kamel Arrifin Mohd Atan UKM
 • Simulasi punca arus bagi menyelesaikan masalah songsangan neuromagnetik 2002 Fauziah Zakaria Wan Erny Zarina Wan Abdul Rahman Tahir Ahmad Rashidi Shah Ahmad UTM 9835202842
 • Ketidaksferaanbagi persembahan kumpulan relatif panjang empat yang tidak positif 2003 Fieza Samat Abdul Ghafur Ahmad UMS 9832643279
 • Aplikasi Indeks Kebolehupayaan Proses : Satu Kajian Dalam Industri Pembuatan 2001 Firdaus Mohamad Hamzah Zainol hj Hamzah UKM
 • Menyelesaikan persamaan pembezaan lengah dengan kaedah Runge- Kutta menggunakan interpolasi yang berbeza 2001 Fudziah Ismail Raed Ali Ahmed Al-Khasawneh Mohamed Suleiman UKM
 • Penyelidikan awal struktur hujan di Malaysia melalui analisis fraktal 2002 Goh Su Mei Mohd Salmi Mohd Nooraini UTM 9835202842
 • Pemikiran saintifik di kalangan pelajar IPT 2001 hamidah Maidinsah Merza Abbas UKM
 • Kesan kaedah pengajaran kreatif secara inkuiri dan metakogsini dalam matematik : pencapaian masalah lazim dan baru 2002 hamidah Maidinsah Merza Abbas UTM 9835202842
 • Penilain buku teks matematik tingkatan satu di sekolah-sekolah luar bandar Selangor 2005 Hamidah Maidinsah Nor Maizan Abdul Aziz Rashidah Hussin UUM 9833282326
 • Bola sepak piala dunia 2006: Pasukan mana ke perlawanan akhir 2006 Hanafi A. Rahman Ruwaidiah Idris UM / PERSAMA 9834308701
 • Penilaian industri terhadap kurikulum program sarjana muda matematik perniagaan 2005 Hasimah Sapiri Idariyana Mohd Seran Woon Siew Fang Ang Chooi Leng UUM 9833282326
 • Persepsi pelajar kejuruteraan terhadap matematik - Satu tinjauan kes 2005 Hazmirini Husin Ahmad Shukri Yahya Aeizaal Azman Abdul Wahab Ng Theam Foo,Husna Md Yusoff UUM 9833282326
 • Pengalaman mengendaliakan kelas tutorial di Kampus Kejuruteraan USM 2002 Hazmirini Husin Ahmad Shukri Yahya Md Sayuti Ishak Husna Md Yusoff UTM 9835202842
 • Indeks Item peperiksaan kursus pensampelan dan analisis data 2003 Hazura Mohamed Noraidah Sahari @Ashaari Siti Aishah Hanawi Nur Fazidah Elias UMS 9832643279
 • E-kuiz : Ke arah penguasaan kebarangkali 2003 Hazura Mohamed Siti Aishah Hanawi Ngu Kat Ing UMS 9832643279
 • Perbandingan teknik bergraf untuk data berkategori 2002 Hoo Ling Ping Safian Uda UTM 9835202842
 • Tempoh perkahwinan masyarakat islam di daerah hulu langat 2005 Humaida Banu Samsudin Noriza Majid UUM 9833282326
 • Pembelajaran matematik di luar bilik darjah dan penggunaan seni warisan dikir barat 2005 Husna Hasan Salmiza Shariff Noor Idiana Adnan Ahmad abd Majid, Jamaluddin Md Ali UUM 9833282326
 • Pengamatan terhadap taburan nilai ekstrim 2002 Husna Md Yusuff Ahmad Shukri Yahya Md Sayuti Ishak Hazmirini Husin UTM 9835202842
 • Penganggaran parameter bagi model bilinear 2001 Ibrahim Mohamed Azami Zaharim Mohd Sahar Yahya UKM
 • Pencarian Darjah Keabelaan dalam teori kumpulan dengan menggunakan peerisian Gap 2006 Idariyana Mohd Seran Hasimah Sapiri Sharmila Karim Nor Haniza Sarmin UM / PERSAMA 9834308701
 • Keutamaan kabur pelajar terhadap faktor pembelajaran : suatu kajian kes 2002 Ilyani Abdullah Abu Osman Md Tap UTM 9835202842
 • Pendekatan komputer dalam transformasi polinomial dua pembolehubah ke polinomial satu pembolehubah 2006 Ismail Abdullah Kamel Arififn Mohd Atan UM / PERSAMA 9834308701
 • Kaedah Hismi-Marquardt-Yosza bagi penentu peminimum masalh pengoptimunan tak berkekangan 2003 Ismail Mohd Yosza Dasril UMS 9832643279
 • Permukaan sapuan translasi dan putaran lengkung kuartik serupa bezier 2005 Jamaludin Md Ali UUM 9833282326
 • Hukum kuasadua songsang jarak bagi rambatan bunyi 2003 Jedol Dayou Alvie Lo Sin Vui Ng Chong Keat UMS 9832643279
 • Penyelesaian unsur kuadratik bagi persamaan poisson menggunakan kaedah lelaran kumpulan tak tersirat 2001 Jumat Sulaiman Abdul Rahman Abdullah UKM
 • Kaedal lelaran kumpulan tak tersirat dengan multigred menggunakan unsur kuadratik bagi masalah Poisson satu matra 2002 Jumat Sulaiman Abdul Rahman Abdullah UTM 9835202842
 • Kaedah lelaran kumpulan tak tersirat sapuan separuh dengan penerbitan merah hitam bagi persamaan hiperbolik peringkat pertama 2006 Jumat Sulaiman Mohd Khatim Hasan Mohamed Othman UM / PERSAMA 9834308701
 • Perbandingan skema beza terhingga padat dan piawai peringkat keempatbagi persamaan Poisson satu matra menerusi kaedah min aritmetik 2005 Jumat Sulaiman Mohd Khatim Hasan Mohamed Othman UUM 9833282326
 • Gelombang karaan pada dua lapisan bendalir dalam ruang bermatra dua 2001 Jusoh yaacob Mohd Nor Mohamad UKM
 • Penyelesaian soliton bagi persamaan KdV peringkat kelima teritlak tak terkamir 2002 Jusoh yaacob Mohd Nor Mohamad UTM 9835202842
 • Peranan Sains Kuantitatif (Statistik, Matematik dan Penyelidikan operasi ) dalam pengurusan 2005 Kamudin Jalil UUM 9833282326
 • Masalah operasi pengakutan minyak sawit dari kilang memproses ke tempat penyimpanan 2006 Kasim Muhamad Razamin Ramli Shamsudin Ibrahim UM / PERSAMA 9834308701
 • Masalah pengoptimuman berdinamik mengguna Mathcad 2006 Kek Sie Leong UM / PERSAMA 9834308701
 • Penyelesaian masalah nilai awal persamaan pembezaan biasa menggunakan kaedah pemetakan blok tersirat multilangkah 2006 Khairil Iskandar Othman Zarina Bibi Ibrahim Mohamed Suleiman Zanariah Majid UM / PERSAMA 9834308701
 • Hubungan antara nilai intrinstik dan harga saham : Satu Aplikasi model pendiskaunan dividen (DDM) 2005 Khairul Annuar Mohd Nor Siti Norbaizura Mat Said UUM 9833282326
 • Aplikasi Teknologi Sistem Komputer Teragih Dalam Penyelesaian Masalah Nilai Sempadan 2001 Kok Jun Lee Norhashidah Hj Mohd Ali Rosni Abdullah UKM
 • Keselarian bagi set terhingga 2001 Ku Cheng Yeaw UKM
 • Pemeringkatan faktor-faktoryang mempengaruhi kualiti prosess pengimejan secara sinar x 2005 Liong Choong Yeun Wan Rosmanira Ismail Fong Sow Ching UUM 9833282326
 • Kajian terhadap prosess pengkelasan dokumen web menggunakan kaedah Bayes Naif 2005 Lizawati Mi Yusuf Mohd Shahnizan Othman Juhana Salim Zarina Shukur, Mohd Syukur Abd Rahman UUM 9833282326
 • Pengelompokan data kaji cuaca menggunakan K-means bagi peramalan taburan hujan 2005 Mahadi Bahari Rozilawati Dollah Aryati Bakri Mohamad Fahmi Mohamad Adini UUM 9833282326
 • Mengesan kesilapan mengingat kembali data tempoh penyusuan ibu di semenanjung malaysia 2006 Mahdiyah Mokhtar Muhammad Hisyam Lee UM / PERSAMA 9834308701
 • Model pelaburan satu saham dari perspektif islam 2005 Maheran Mohd Jaffar Shaharir Mohamad Zin Aziz Jemain Zaidi Isa UUM 9833282326
 • Persamaan beza Mudharabah perniagaan 2003 Maheran Mohd Jaffar Shaharir Mohamad Zin UMS 9832643279
 • Model matematik baru bagi "Pinjaman" berdasarkan konsep ekuiti mudharabah 2002 Maheran Mohd Jaffar Shaharir Mohamad Zin UTM 9835202842
 • Model Musyarakah bagi pengurusan pelaburan islam 2006 Maheran Mohd Jaffar UM / PERSAMA 9834308701
 • Pengekstrakan imej menggunakan herotan momen takubah pengoptimuman pemberat rangkaian neural perambatan balik rekuren bagi khusus untuk pengecaman tulisan tangan teks jawi 2001 Mazani Manaf Abdul Razak Hamdan Muhammad Mohd Yusof UKM
 • meningkatkan kepekaan carta kawalan multivariat T2 Hotelling 2002 Michael Khoon Boon Chong UTM 9835202842
 • Pengubahsuaian carta Q terhadap penganggar teguh varians trim a (a-trimmed variance) 2002 Michael Khoon Boon Chong UTM 9835202842
 • Kriptosistem analog kepada LUCELG 2002 Mohamad Rushdan Md Said Choo Mun Yoong UTM 9835202842
 • Pemodelan simulasi interaktif sebagai alat sokongan pemutusan : Kajian kes di kilang pemasangan papan litak bercetak 2006 Mohamed Saifullah Hussin Engku Muhammad Nazri Engku Abu Bakar UM / PERSAMA 9834308701
 • Satu kajian ke atas kelakuan kaedah tak tersirat penghuraian berselang-seli dan skema ubahsuainyadalam penyelesaian persamaan pembezaan separa 2003 Mohammad Khatim Hasan Bahari Idrus UMS 9832643279
 • Penyelesaian masalah resapan olakan melalui kaedah lealran dua langkah 2003 Mohammad Khatim Hasan Jumat Sulaiman Rozaini Roslan Mohd Salleh Sahimi UMS 9832643279
 • Jangkaan dan persepsi pelangganterhadap kualiti perkhidmatan di pusat kesihatan universiti, Universiti Utara Malaysia (PKU UUM)menggunakan analisi jurang 2005 Mohammad ShukriAbdul Hamid Kamal Khalid UUM 9833282326
 • Tanggapan penggunaan kalkulator sainstifik : Penilaian multi-faktorial set kabur 2005 Mohd Lazim Abdullah UUM 9833282326
 • Kajian profil kemasukan dan prestasi pelajar fakulti sains dan teknologi, UPSI 2006 Mohd Mustamam Abdul Karim Baseri Huddin Hussain Omar Md Jusoh Noorazrin Abdul Razak, Muzirah Musa, Fainida Rahmat, Nor Afzalina Azmee UM / PERSAMA 9834308701
 • Pengukuran kualiti perkhidmatan elektronik diperpustakaan institut pengajian tinggi (IPTA) analisis logik kabur (Fuzzy Logic) 2005 Mohd Nasir Saludin Rika Fatimah Panjaitan Alfansuri UUM 9833282326
 • Penyelitan unsur temporal ke dalam pengurusan pemeriksaan perisian 2005 Mohd Nordin Abdul Rahman Abdul Rasid Mamat Fauziah Wahab UUM 9833282326
 • Polisi inventori optimal bila kos berubah 2002 Mohd Omar UTM 9835202842
 • Model matematik gelombang tsunami 2006 Mohd Rafie Johan UM / PERSAMA 9834308701
 • Beberapa strategi penselarian menggunakan mesin maya selari untuk melaksanakan algoritma tak tersirat penghuraian berselang - seli berlelar 2001 Mohd Salleh Sahimi Norma Alias Elankovan Sundararajan UKM
 • Pengiraan titik berkala bagi anjakan matriks matra dua 2005 Mohd Salmi Md Nooraini Syahida Che Dzul-Kepli UUM 9833282326
 • Beberapa Hasil dan Masalah Terbuka Tentang Titik Berkala Bagi Anjakan Matriks Matra Dua 2002 Mohd Salmi Md Nooraini UTM 9835202842
 • Kajian terhadap penggunaan Tag, Meta Tag dan perkataan bagi sumber maklumat web 2005 Mohd Shahizan Othman Lizawati Mi Yusuf Juhana Salim Zarina Shukur, UUM 9833282326
 • Penghitungan kebarangkalian ketersediaan laluan dalam rangkaian bergerak tergesa 2001 Muhammad Hisyam Lee Shaharuddin Salleh Bahrom Sanugi Stephen Olariu UKM
 • Kesan pembelajaran matematik dalam bahasa inggeris terhadap pencapaian dan minat pelajar 2006 Muhketa isa Hamidah Abd Rahman Aziz Nordin,Norazman Abd Rahman, Sufaat Tumin, Faruk Muhammad, Aminah A. Khalid Fatimah Puteh, Siti Fatimah Bahari, Zurihammi UM / PERSAMA 9834308701
 • Aplikasi Teori Pembelajaran Vygotsky Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Sekolah Menengah 2006 Munawir Azizan Husna Hassan UM / PERSAMA 9834308701
 • Kajian penggunaan kalkulator grafik dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah 2005 Munawir Azizan Husna Hassan UUM 9833282326
 • Analisis Awal Keputusan Berangka Kaedah BFSG-SD Bagi Masalah Pengoptimuman Tak Berkekangan 2006 Mustafa Mamat, Yosza Dasril Ismail Mohd UM / PERSAMA 9834308701
 • Penggunaan model penyelidikan operasi dalam industri : Model pengangkutan 2005 Muzalna Mohd Jusoh UUM 9833282326
 • Serakan berlebihan dalam model linear teritlak 2002 Muzirah Musa Safian Uda UTM 9835202842
 • Model pengagihan pelbagai matlamat bagi pengambilan pelajar 2005 Nasrudin Hassan Rizam Abu Bakar Azmi Jaafar Mansor Monsi UUM 9833282326
 • Menilai kesukaran pelajar dalam pembelajaran kursus matematik di Sekolah Sains Kuantitatif 2003 NazihahAhmad Masnita Misiran@Bakun Hardayanna Abd Rahman UMS 9832643279
 • Penyelesaian masalah di peringkat ijazah dasaar 2001 Ng Boon Yin UKM
 • Kaedahmudah menyelesaikan satu persamaan gelombang tak linear berkepentingan fizik 2001 Ng Tee Seng Zainol Abdul Aziz UKM
 • Carta kawalan julat bergerakdiperbaiki untuk mengesan anjakan dalam varians proses 2005 NgTheam Foo Micheal B.C Khoo Lee Kim Tiong, Ahmad Shukri Yahya,Aeizaal Azman Abdul Wahab Hazmirini Husin, Norizah Mohamad UUM 9833282326
 • Model resapan bagi gerakan zarah dalam medan elektromagnet 2006 Nik Rusdi Yaacob UM / PERSAMA 9834308701
 • Model resapan bagi persamaan Schrodinger dalam ruang n-matra 2005 Nik Rusdi Yaacob UUM 9833282326
 • Peramalan pencapaian akademik pelajar menggunakna regrasi model regresi logistik politomi 2005 Noelida Mohd Noor Safian Uda The Meow Lee UUM 9833282326
 • Pendidikan matematik bersepadu dalam karya ulama' nusantara : Kajian kes terhadap buku 'Alam Al-Hussab Fi 'Ilmal - Hisan" 2003 Noor Hayati Marzuki Jamaludin Md Ali UMS 9832643279
 • Regresi kuantil sebagai kaedah alternatif dalam permodelan berstatistik 2005 Noor Rashidah Ali Najib Mahmood Rafee UUM 9833282326
 • Pengetahuan isi kandungan pedagogi guru matematik sekolah menengah : Satu kajian kes 2005 Noor Shah Hj Saad N.S Rajendran UUM 9833282326
 • Tinjauan Awal Perlakuan Me+B366takognitif Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains D+B427alam penyelesaian masalah matematik tambahan 2003 Noor Shah Hj Saad Nor'ain Mohd Tajudin Fainida rahmat Muzirah Musa, Nor Azian Aini Mat UMS 9832643279
 • Perjalanan pembangunan e-modul matematik dikalangan staf akedemik pusat pengajian sains,Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 2006 Noor'ani Ahmad Nor Shamsidah Amir Hamzah Nor Rahmah Abdul Hamid UM / PERSAMA 9834308701
 • Model Bayesian berhirrarkiuntuk memilih lokasi kemalangan berbahaya 2002 Noorizam Daud Kamarulzaman Ibrahim UTM 9835202842
 • Mengenal pasti lokasi merbahaya melalui kaedah bayes empirik 2001 Noorizan Daud Kamarulzaman Ibrahim UKM
 • Pengintegrasi antara KBP dan KPK 2001 Noormala Mohd Yusoff Rohaizan Daud UKM
 • Perbandingan prestasi matematik antara pelajar perempuan dan pelajar lelaki menerusi kaedah klasik dan kaedah bayesian 2005 Nor Azah Samot@ Samat UUM 9833282326
 • Kajian terhadap perbandingan prestasi teknik persaizan lot di dalam persekitaran rolling horizon 2006 Nor Azizah Ali Habibollah Haron Norhaizan Mohamed Radzi Azlan UM / PERSAMA 9834308701
 • Pancanggan permukaan sapuan lengkung kuartik 2003 Nor Haini Hussain Jamaludin Md Ali UMS 9832643279
 • Berekreasi dengan matematik 2005 Nor Hamiza Sarmin Hazimah Abdul Hamid Farhana Johar UUM 9833282326
 • Darjah keabelaan bagi kumpulan pusat - 2 2002 Nor Haniza Sarmin Hasimah Sapiri UTM 9835202842
 • Kumpulan P dengan dua penjana dan kelas nilpotendua yang berupaya 2002 Nor Haniza Sarmin Idariyana Mohd Seran UTM 9835202842
 • Transformasi Terhadap Min Bagi Menguji Taburan Terpencong 2001 Nor Haniza Sarmin Md Hanafiah Mohd Zin Rashidah Hussin UKM
 • Aplikasi PHA dan APD Dalam Memilih Amalan Terbaik Di Kalangan Usahawan Efisien 2002 Nor Hasni Osman Abdul Aziz Jemain UTM 9835202842
 • Pendekatan set kabur bagi penyesuaian ahli jawatankuasa kerja fakulti mengikut kemahiran staf 2005 Nor Intan Saniah Sulaiman Muhammad Mat Yusof Mohd Shukri Abdul Hamid Haslinda Ibrahim UUM 9833282326
 • Pencaapaian pelajar diploma dalam ujian kemahiran asas matematik dan analisis ketepatan ramalan terhadap aras kesukaran soalan 2006 Nor Maizan Abdul Aziz Hamidah Maidinsah Nadzrah Yunus UM / PERSAMA 9834308701
 • Paparan grafik keputusan pilihanraya umum menggunakan analisis perpadanan berganda 2003 Nor Rashidah Paujah @ Ismail Safian Uda UMS 9832643279
 • Penganggar-Mom dalam analisis kelompok berhierarki bagi pembentukkan pokok filogenetik 2005 Nora Muda Abdul Rahman Othman Nazalan Najimudin UUM 9833282326
 • Pengalaman penggunaan internet dalam pembelajaran statistik oleh pelajar FTSM,UKM 2001 Noraidah Sahari @ Ashaari Hazura Mohamed Siti Aishah Hanawi UKM
 • Ke Arah kecermelangan matematik di desa 2005 Norazlina Ismail Roselainy Abd Rahman Yudairiah Mohammad Yusof UUM 9833282326
 • Analisis Pensampulan Data Dan Kecekapan Ralatif Industri-Industri Terpilih 2002 Nordin Hj Mohamad UTM 9835202842
 • Penggunaan arah kelengkungan negatif dalam gabungan linear bagi kaedah kecerunan konjugat dan kuasi-Newton 2002 Norfifah Bachok Malik Hj Abu Hasan Mohd Rizam Abu Bakar Suriah Md Amin UTM 9835202842
 • Strategi selari kaedah lelaran blok dalam penyelesaian masalah resapan dua damensi 2002 Norhashidah Mohd Ali Rosni Abdullah Leong K.Yeong Heng M Chin , Lim L Ngor UTM 9835202842
 • Kajian bandingan pelbagai model ramalan untuk nilai purata harian beberapa bahan pencemar udara terpilih di Klang, Selangor 2001 Norhasidah Awang Muhammad Idrees Ahmad Mahendran Shitan UKM
 • Penyelesaian persamaan resapan-gompertz menggunakan kaedah penguraian adomian 2006 Norhasimah Mahiddin Mohd Salmi Mohd Nooraini UM / PERSAMA 9834308701
 • Kesan medan magnet pada olakan marangoni 2001 Norihan Md Arifin Ishak Hisham UKM
 • Kadar pertumbuhan linear bagi olakan mantap Benard-Marangoni dengan kehadiran medan magnet 2002 Norihan Md Arifin Ishak Hisham UTM 9835202842
 • Penyesuaian taburan kerugian : Kajian awal terhadap tuntutan insurans kenderaan di Malaysia 2001 Noriszura Hj Ismail Lu Jenn Gio UKM
 • Aplikasi Model Tuntutan Ke Dalam Insurans (Kajian Kes) 2002 Noriszura Hj Ismail UTM 9835202842
 • Rekabentuk kurikulum pengkomputeran selari multipemproses di institusi pengajian tinggi 2005 Norma Alias Zaleha Ismail UUM 9833282326
 • Analisa Peramalan Unsur-Unsur Kajicuaca Bagi Negeri Kedah Menggunakan Rangkaian Neural Suapan Ke Depan 2005 NurulHuda Firdaus Mohd Azmi Azlan Mohd Zain Yushawariza Yusof UUM 9833282326
 • Analisa Keupayaan Kaedah Rambatan Ke Belakang Di Dalam Peramalan Banjir Bagi Kawasan Tadahan Hujan Negeri Johor 2003 NurulHuda Firdaus Mohd Azmi Roselina Sallehudin Mohamad Shukor Talib Razana Alwee UMS 9832643279
 • Tren Ketidaksamaan Mortaliti Bayi Antara Daerah Di Semanjung Malaysia Dari Tahun 1970-2000 2006 Nuzlinda Abdul Rahman Abdul Aziz Jemain UM / PERSAMA 9834308701
 • Penjanaan solitan paksaaan 2001 Ong Chee Tiong Mohd Nor Mohamad Samuel Shen UKM
 • Penentuan pembatas secaraanalitik bagi fungsi nilai semasa model Arcelus - Srinivasan 2001 Parwandi Moergin Ismail Mohd Joko Nughoro UKM
 • Perilaku global dan keputusan berangka beberapa kaedah fungsi barrier dan pinalti tentang pengaturcaraan linear 2002 Parwandi Moergin Ismail Mohd Noor Akma Ibrahim UTM 9835202842
 • Kelas kromatik graf-(n,n+4) terkait-2 dengan empat atau lebih segitiga 2002 Peng Yee Hock Lau Gee Choon UTM 9835202842
 • Persepsi pelajar terhadap penerapan unsur-unsur kejuruteraan dalam subjek matematik di Kuittho : Satu tinjauan 2005 Phang Piau Phang Chang Kek Sie Long UUM 9833282326
 • Pengajaran konsep selang kayakinan dengan menggunakan graf dan simulasi 2001 Pooi Ah Hin Phang Wui Toon UKM
 • Tahap penguasaan asas matematik di kalangan pelajar dengan prestasi yang rendah: Kajian kes pelajar program matematik di Universiti Malaysia Sabah 2006 Rajasegaran Ramasary Ho Chong Mun Darmesh Gabda UM / PERSAMA 9834308701
 • Aspek Perlindungan Model Rambatan Balik Dalam Domain Peramalan 2002 Razana Alwee Roselina Sallehudin Siti Maryam Hj Shamsuddin UTM 9835202842
 • Cembung dan normal teraruh menerusi pemodelan keadaan-ruang kabur 2002 Raziah Ismail Tahir Ahmad Shamsuddin Ahmad Rashidi Shah Ahmad UTM 9835202842
 • Skema tapak pahlawan untuk simulasi persamaan pembezaan separa jenis eliptik 2003 Rio Hirowati Shariffudin Ithnin Abdul Jalil UMS 9832643279
 • Simulasi cerun konjugat bagi kecacatan kristal berstruktur berlian 2002 Rio Hirowati Shariffudin Ithnin Abdul Jalil UTM 9835202842
 • Simulasi cerun konjugat persamaan pembezaan sejenis jenis Poisson 2002 Rio Hirowati Shariffudin Ithnin Abdul Jalil UTM 9835202842
 • Simulasi terbaik persamaan pembezaan separa 2001 Rio Hirowati Shariffudin UKM
 • Strategi pengukuran bagi permukaan yang kompleks menggunakan mesin pengukur K Koordinat 2001 Rohmila Wirza M.S Bloor J.Fisher UKM
 • Model matematik penentu frenkuasi bunyi alat muzik kulintangan 2003 Ronald Yusti Batahong Jedol Dayou UMS 9832643279
 • Aplikasi Rangkaian Neural Dalam Pensaizan Lot Satu Aras 2006 Roselina Sallehudin Nor Haizan Mohd Radzi Muhammad Shukor Talib UM / PERSAMA 9834308701
 • Penentuan dan kesan parameter pembelajaran terhadap peramalan menggunakan rambatan balik 2001 Roselina Sallehudin Siti Mariyam Hj Shamsuddin UKM
 • Aplikasi Rambatan Balik Pembaikan Dalam Peramalan Siri Masa 2005 Roselina Sallehudin Siti Mariyam Hj Shamsuddin UUM 9833282326
 • Fungsi analisis dengan bahagian nyata positif dan subkelas fungsi univalen 2003 Rosihan Mohamed Ali UMS 9832643279
 • Keunikan kromatik graf bipartit lengkap dengan sisi tertentu disingkirkan 2002 Roslan Hasni Peng Yee Hock UTM 9835202842
 • Keunikan kromatik graf bipartit dengan bilangan partisi tak bersandar-3 tertentu 2005 Roslan Hasni Y.H Peng UUM 9833282326
 • Kaedah - kaedah penyelesaian bagi masalah lapisan sempadan olakan bebas 2001 Roslinda Mohd Nazar Norsarahaida Amin UKM
 • Aplikasi Algorithm Sistem Semut Dalam Membantu Pengurusan Latihan Industri 2005 Rossilawati Sulaiman Zarina Shukur UUM 9833282326
 • Peranan Matroid tahap -r bagimatroid kabur 2003 Rozaini Roslan Abu Osman Md Tap UMS 9832643279
 • Pemodelan sistem relau menggunakan pendekatan keadaan ruang 2001 Rozidah Ismail Shamsudin Ahma Tahir Ahmad Rashidi Shah Ahmad UKM
 • Penjelmaan laplace dalam penyelesaian persamaan yang mempengaruhi sel litium 2001 S. A Hashim Ali A.Hussin A.K Arof UKM
 • Model matematik bagi pola pertumbuhan pecacai 2001 S. A Hashim Ali N.S Mohamed W.A. M Othman A. K. Arof UKM
 • pekali songsang untuk fungsi Bazilevi 2001 S. Abdul Halim UKM
 • Penggunaan teknik analisi sampulan data untuk menentukan kecekapan relatif staf akademik di ITP 2001 Sahubar Ali Mohd Nadhar Khan Adli Mustafa UKM
 • Kajian peristiwa kesan pengumuman pengambilalihan syarikat selepas krisis kewangan 1997 2005 Saiful Hafizah Jaaman Shamer M Annuar M.N Huson J.A, Taufiq H UUM 9833282326
 • Pemodelan gelombang permukaan bukan linear 2001 Salemah Ismail Zainal Abd Aziz Mohd Nor Mohamad UKM
 • Pembaikan skema tandatangan digital berdasarkan kombinasi masalah pemfaktoran dan logaritma diskret 2006 Saliza Baharudin Eddie Shahril Ismail UM / PERSAMA 9834308701
 • Peruntukkan sumber akademik universiti : sorotan model jangka pendek yang menggunakan pengaturcaraan gol(PAG) 2001 Shaharir Mohammad Zain Abdul Halim Amat UKM
 • Kaedah pengajaran dan pendidikan pengoptimunan yang lebih mendekati islam 2001 Shaharir Mohammad Zain UKM
 • Penggangaran nilai wustdo dalam pengaturcaraan linear bermatalamat tunggal 2006 Shahrir Mohammad Zain UM / PERSAMA 9834308701
 • Kajian tahap kefahaman dan penggunaan teknologi komunikasi maklumat dikalangan pelajar sains matematik: Satu kajian kes 2003 Siti Aishah Hanawi Hazura Mohamed Alawiah Ibrahim UMS 9832643279
 • Penganggaran saiz p-adic pensifar sepunya terbitan separa polinomial 2006 Siti Hasama Sapar Kamel Arififn Mohd Atan Mohamad Rushdan Md Said UM / PERSAMA 9834308701
 • Pengekstrakan imej menggunakan herotan momen takubah 2001 Siti Mariam Shamsuddin Maslina Darus UKM
 • Pengurusan titik kawalan dalam interpolasi permukaan 2005 Siti Mariyam Shamsuddin Mahmoud Ali Ahmed Suhaimi Yusof UUM 9833282326
 • Pengerakkan tak sekata menggunakan teknik kinematik songsang 2005 Siti Mariyam Shamsuddin Mohd Yusrin Yusof UUM 9833282326
 • Pemodelan indeks komposit Kuala Lumpur menggunakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System 2005 Siti Mariyam Shamsuddin Zuriahati Mohd Yunos UUM 9833282326
 • Ilmu Mantik: Kepentingannya dalam pendidikan matematik di Malaysia 2006 Siti Mistima Maat UM / PERSAMA 9834308701
 • pembentukan kumpulan Mathieu , M11 2003 Siti Nur Khadijah Safian Hajar Sulaiman UMS 9832643279
 • Graf kumpulan gambar rajah silinder daripada semikumpulan [a,b|ab = ba] 2005 Sri Germawati Abd Ghafur Ahmad UUM 9833282326
 • Panggunaan pengaturcaraan linear dalam merancang menudiet manusi yang berzat dan memenuhi citarasa individu 2001 Sutinah Salim UKM
 • Undangan Al-Khaliq : Pemodelan Sistem 2001 T. Ahmad K.A Arshad A.Kilani UKM
 • Penentu matriks kepekaan dalam teori pelaburan 2001 Tan Choon Peng Chan Chin Tiong UKM
 • Saiz sampel bagi ujian taburan normal bivariat 2001 Tan Choon Peng Yap Saw Teng UKM
 • Kelakuan kebarangkalian ralat penguji hipotesis bagi saiz sampel besar 2002 Tan Choon Peng UTM 9835202842
 • Pendekatan berkobinatorik kepada model ising 2001 Thomas Bier UKM
 • Pejana bayang-bayang objek yang dijana komputer 2006 Umar Baba Mohd Nain Hj Awang UM / PERSAMA 9834308701
 • Simulasi punca arus neuron bagi penyakit sawan 2001 Wan Erny Zarina Wan Abdul Rahman T. Ahmad R.S ahmad UKM
 • Penentuan bilangan dalam penentuan bilangan dan orientasi bagi arus bertindihan model FTTM 2003 Wan Erny Zarina Wan Abdul Rahman Tahir Ahmad Fauziah Zakaria Rashdi S. Ahmad UMS 9832643279
 • Pembelajaran berasaskan masalah : Satu tinjauan 2001 Wan Fatimah Wan Ahmad Ahmad Shukri Yahya UKM
 • Pembangunan perisian kursus multimedia dalam pendidikan bagi topik gabungan penjelmaan 2002 Wan Fatimah Wan Ahmad Halimah Badioze Zaman UTM 9835202842
 • Model Pengukuran produktiviti dan kualiti prestasi kakitangan akademik dalam sistem penilaian prestasi menyeluruh (SPPM) 2003 Wan Rosmanira Ismail Noor Faezah Mohd Yatim Che Husna Azhari Imran Ho Abdullah , Ainun Majid, Mohd Hizam Hanafiah UMS 9832643279
 • Nilai matematik : Satu tinjauan di kalangan guru matematik di sekolah menengah 2006 Wan Zah Wan Ali Rohani Ahmad Tarmizi Ramlah Hamzah, Mohd Majid Konting Mat Rofa Ismail, Habsah Ismail, Sharifah Kartini Syed Husein UM / PERSAMA 9834308701
 • Kaedah blok pepenjuru tersiratRungge -Kutta untuk persamaan pembezaan peringkat pertama 2002 Yong Faezah Rahim Fudziah Ismail Azmi Jaafar UTM 9835202842
 • Model peramalan permintaan kursus-kursus di Universiti Utara Malaysia 2003 Yuhaniz Ahmad Kamal Khalid Engku Muhammad Nazri Engku Abu Bakar UMS 9832643279
 • Fungsi univalen yang dijana oleh pengoperasi kamiran 2002 Zabidin Salleh Rosihan M. Ali UTM 9835202842
 • Pengintegrasian komponen-komponen pengetahuan pedagogikal kandungan (PPK) guru matematik tambahan semasa mengajar 2005 Zaidah Yazid T. Subahan Mohd Meerah Khalid Abdullah UUM 9833282326
 • Pengetahuan pedagogikal kandungan guru matematik tambahan : Satu Kajian kes 2003 Zaidah Yazid T. Subahan Mohd Meerah UMS 9832643279
 • Pemeriksaan tugasan matematik secara elektronik 2001 Zainab Abu Bakar Arsmah Ibrahim UKM
 • Kajian kes: Kesan pengaturcaraan LOGO ke atas pembelajaran matematik 2005 Zaleha Ismail Norma Alias UUM 9833282326
 • Taburan ruang kadar kematian bayi 2006 Zalina M.A Rofizah M Fariadatul Azna Fong Yee H,Seow Leng L UM / PERSAMA 9834308701
 • Kajian kemahiran berfikir danmenyelesaikan masalahbagi topik nombor 2005 Zalina Mohd Ali Norlia Nain UUM 9833282326
 • Taburan kadar kemiskinan di semenanjung Malaysia 2005 Zalina Mohd Ali Rofizah Mohamad Nor Azura Mat Nasir UUM 9833282326
 • Menilai kualiti pengajaran menggunakan model kabur 2006 Zamali Hj Tarmudi Abu Osman Md Tap UM / PERSAMA 9834308701
 • Berfikir secara kreatif dan kritis : Kajian kes melalui pendekatan kabur 2003 Zamali Hj Tarmudi Abu Osman Md Tap UMS 9832643279
 • Kaedah blok tersirat dua titik menggunakan separa Gauss Seidel bagi menyelesaikan persamaan pembezaan biasa peringkat pertama 2001 Zanariah Abdul Majid Mohamed Suleiman Fudziah Ismail Mohamed Othman UKM
 • Kestabilan- Cq dalam kaedah multilangkah 2002 Zanariah Abdul Majid Zarina Bibi Ibrahim Mohamed Suleiman Fudziah Ismail UTM 9835202842
 • Pengalaman pelajar dalam pembinaan sistem maklumat berkomputer berasaskan model matematik 2003 Zarina Shukur Ahmad Rizal Mohd Yusof UMS 9832643279
 • Kaedah bermatematik untuk pengesahan integriti fail 2003 Zulkarnain Md Ali UMS 9832643279
 • Pemboleh ubah pendam teguh dalam analisis kuasa duaterkecil separa 2005 Zulkefly Mohamed Kamarulzaman Ibrahim Mokhtar Abdullah UUM 9833282326
 • Analisa Perilaku Data Dalam Pemodelan Ketakstabilan Pasaran Hadapan Komoditi Minyak Sawit Mentah Di Malaysia 2002 Zuriahati Mohd Yunos Siti Mariyam Hj Shamsuddin Roselina Sallehudin Razana Alwee UTM 9835202842
 • Kegelisahan matematik di kalangan pelajar menengah randah di Perlis 2005 Zurina Kassim Jasmani Bidin Noorzila Sharif UUM 9833282326
 • Al-Khawarizmi: Ahli Matematik 1988 Abdul Karim Mustafa DBP 9836261079
 • Sumbangan islam dalam bidang matematik 1998 Amin Senin DBP 9836205500
 • Pengenalan analisis matematik untuk penuntut perniagaan dan ekonomi 1989 Aziz A. Hamid Yahya Majri Hamdan Ariffin Zakaria ismail DBP 9836209689
 • Kalkulus dan geometri analisis 2000 Halijah Osman UTM 9835201404
 • Matematik tulen 1 1995 Hamisan Rahmat, Nazeerudin Yaacob, Zakaria Dolah UTM 9835200319
 • Matematik jati : kursus dua 1981 J.K Backhouse DBP
 • Kalkulus dengan geometri analisis 1989 Marvin J.Forrat DBP 9836207589
 • Matematik gunaan peringkat tinggi 1989 Mior Hamzah Mior Hashim DBP 9836207503
 • Matematik universiti 1982 Mior Hamzah mior Hashim DBP
 • Aljabar Linear Permulaan Edisi 7 2001 Noe'aini Aris Hamisan Rahmat Hazimah Abdul Hamid Nor Haniza Sarmin, Roselainy Abdul Rahman UTM 9835202346
 • Aljabar Linear Permulaan 2001 Nor'aini Aris Hamisan Rahmat UTM 9835202346
 • Aljabar Kolej dan Trigonometri 1995 Rohanin Ahmad UTM 9835200327
 • Aljabar Kolej 1991 Saiman Mak Baok UPM
 • Asas Bermantik dan Berteori Set Bagi Matematik 1992 Samsudin bin Abdulla UTM 9839585754
 • Matematik binaan 1993 Zubaidah Ramli DBP 9836234969

 

 
a site by Aidan    
admin

© 2007 PERSAMA