Daftar Masuk
Iklan

 

 

 
Menu Utama
Muka Depan
Berita
Pengumuman
Hebahan
Info PERSAMA
Mengenai Persatuan
Ahli Jawatankuasa
Senarai Ahli Institusi PERSAMA
Pendaftaran Ahli PERSAMA
Warkah Berita PERSAMA
Kemaskini Maklumat Pengguna
Senarai Ahli PERSAMA Seumur Hidup
Info OMK 2017
Surat Hebahan OMK 2017
Borang Bayaran OMK 2017
Info OMK
Keputusan OMK 2016
Keputusan Terdahulu
Contoh Soalan - OMK 2013
Contoh Soalan - OMK 2014
Contoh Soalan - OMK 2015 
Senarai Buku Matematik

SENARAI BUKU / BAHAN PENULISAN KARYA MATEMATIK BERBAHASA MELAYU


BUKU


 • Matematik matrikulasi,2000,A Shukor A Rahman,Fajar Bakti,9676540374
 • Matematik matrikulasi,1997,A. Shukor A. Rahman,Fajar Bakti,9676535613
 • Matematik lanjutan,2002,Abd Wahid Md. Raji Hamisan Rahmat Ismail Kamis Mohamed Mohd Talib Mohd Nor Mohamad Ong Chee Tiong,UTM,9835202613
 • Matematik asas,2002,Abd Wahid Md. Raji Hamisan Rahmat Ismail Kamis Mohd Nor Mohamad Ong Chee Tiong,UTM,9835202567
 • Matematik asas,2002,Abd Wahid md. Raji,UTM,9835202567
 • Matematik lanjutan,2002,Abd Wahid Md. Raji,UTM,9835202613
 • Ekonomi matematik : suatu pengenalan,1990,Abdul Hamid Jaafar,DBP,9836216820
 • Kalkulus awalan : untuk pelajar sains dan kejuruteraan,2001,Abu Bakar Haji Musa, UPM,9839319299
 • Matematik pertama,1988,Abu Osman Mat Tap,DBP,9836203753
 • Menyelami ufuk matematik,1997,Abu Osman Mat Tap,UKM,9679423670
 • Matematik untuk juruteknik kejuruteraan awam,1988,Ahmad Abdullah, Fauzi Ibrahim, IBS Buku,9679500926
 • Matematik untuk juruteknik kejuruteraan awam : nota,1998 Ahmad Abdullah,Fauzi Ibrahim,IBS Buku,9679500926
 • Model linear dalam penyelidikan sains sosial,1998,Alias baba,UKM,9679423921
 • Matematik tulen pra-universiti,1994,Amran Hussin,Fajar Bakti,9676527440
 • Matrmatik tulen pra unversiti,1993,Amran Hussin,Fajar Bakti,9676519987
 • Kurikulum baru sekolah rendah : buku panduan khas matematik tahun enam,1986, Asiah Abu Samah,Maziza,9836212825
 • Kurikulum baru sekolah rendah : buku panduan khas matematik tahun lima,1986,Asiah Abu Samah,Maziza,9836212825
 • Ilmu matematik moden,1979,Aziz Ibrahim,Time Educational
 • Panduan penggunaan mikrocomputer Apple II untuk pemprograman dalam basic,1985,B.T Ang,UM
 • Matematik 3,1993,Baharin bin Sulaiman,DBP,9836202746
 • Matematik 5,1993,Baharin bin Sulaiman,DBP,9836202749
 • Persamaan pembezaan,1992,Bahrom Samugi,UTM,983958572x
 • Matematik moden 4 untuk sekolah-sekolah Malaysia,1974,Cheah Tat Huat,Tan Beng Theam,Khor Gark Kim,Fajar Bakti,195808193
 • Matematik moden 5 untuk sekolah-sekolah Malaysia,1985,Cheah Tat Huat,Tan Beng Theam,Khor Gark Kim,Fajar Bakti,195808266
 • Matematik Tulen,1986,Cheah Tat Huat,Fajar Bakti,195819438
 • Matematik STPM statistik,1993,Chew Chong Bew,Lye Min Soon,Ong Beng Sim,Fajar Bakti,9676523097
 • Matematik STPM mekanik dan statistik,1998,Cong Eng Tan,Fajar Bakti,9676523100
 • Kalkulus,1996,Datin Paduka Hajjah Zaleha Ismail,DBP,9836246053
 • At-Tusi Pengasas Ilmu Trigonometri,1998,Dewan Bahasa & Pustaka,DBP,9832672453
 • Istilah matematik pengajian tinggerisi,1987,Dewan Bahasa & Pustaka,DBP
 • Matematik 6 1992 Dewan Bahasa & Pustaka DBP 9836201130
 • Matematik:Huraian sukatan pelajaran tingkatan II,1989,Dewan Bahasa & Pustaka,DBP,9836211241
 • Senarai Istilah Matematik : Bahasa Inggeris - Bahasa Malaysia,1980,Dewan Bahasa& Pustaka,DBP
 • Buku panduan khas matematik 3,1983,Dewan Bahasa dan Pustaka,DBP
 • Daftar istilah asas (ilmu) matematik yang telah diluluskan oleh Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia,1978,Dewan Bahasa dan Pustaka,DBP
 • Pengenalan Matematik untuk Ekonomi,2003,Dr Azhar Harun Thomson,981243217
 • Kursus ulangkaji matematik tambahan-tulen,1979,E.T Wee,Longman
 • Matematik gunaan : pra- universiti,1988,E.T Wee,Longman
 • Nota guru : panduan matemtik moden,1980,F. Eravelly,Fajar Bakti
 • Pengajaran matematik di sekolah menengah Malaysia,1985,Frank j. Swetz,Liew Su Tim,Fajar Bakti,019581987x
 • Teknik-teknik matematik dalam demografi,1985,Goh Thuan Jig,UM
 • Matematik tulen 1,1995,Hasiman Rahmat,UTM,9835200319
 • Matematik untuk juruteknik elektrik,1986,Ibrahim bin Samad,DBP
 • Laporan penyelidikan Institut Sains Matematik,1999,Institut Sains Matematik,UM
 • Matematika,1985,Jabatan Matematik, Fakulti Sains,UTM
 • Kalkulus lanjutan,1989,Jamingan Sadi,UTM,9839950282
 • Istilah ilmu matematik: Inggeris - melayu,1977,Jawatankuasa Peristilahan Matematik Antara Universiti (JPMAU),USM
 • Panitia matematik Sekolah Menengah,1982,Kementerian pelajaran malaysia,KPM
 • Alatan Matematik Bagi Sekolah Menengah,1982,Kementerian Pelajaran Malaysia,KPM
 • Kurikulum bersepadu sekolah menengah : huraian sukatan pelajaran matematik tingkatan II,1990,Kementerian Pendidikan Malaysia,DBP,9836217312
 • Kurikulum bersepadu sekolah menengah : huraian sukatan pelajaran matematik tingkatan I,1986,Kementerian Pendidikan Malaysia,Maziza,9836210954
 • Kurikulum bersepadu sekolah menengah : huraian sukatan pelajaran matematik tambahan tingkatan IV dan V,1986,Kementerian Pendidikan Malaysia, Maziza,9836218572
 • Kurikulum bersepadu sekolah menengah : huraian sukatan pelajaran matematik tingkatan III,1986,Kementerian Pendidikan Malaysia,Maziza,9836210288
 • Kurikulum bersepadu sekolah menengah : huraian sukatan pelajaran matematik tingkatan IV,1986,Kementerian Pendidikan Malaysia,Maziza,9836218963
 • Buku panduan khas matematik 1,1988,Kementerian Pendidikan Malaysia.Bahagian teknologi pendidikan DBP ,9836200789
 • Asas Matematik IIA,2001,Khairul Anwar,Hadariah Baharon,Roslina Ismail,McGraw-Hill,9839340360
 • Persamaan pembezaan,1985,Koh Hock Lye,USM,9679911152
 • Kolokium Kebangsaan: Pengitegrasian Teknologi Dalam Sains Matematik,27-28 May 1999,USM
 • Matematik untuk ahli ekonomi,2001,Lai Yew Wah,Gan,Saiu Chiew,USM,9838612065
 • Matematik untuk ahli ekonomi,2001,Lai Yew Wah,Gan Saiu Chiew,USM,9838612063
 • Vektor dan Matriks,1985,Lee Seng Luan,Zaharin Yusoff,Fajar Bakti
 • Matematik pra- universiti,1984,Lee Seng Luan,Fajar Bakti
 • Aljabar Linear,1990,Leong Fook,USM,9838610178
 • Aljabar Moden,1987,Lim Eng Bin,Ng Seong Nam,USM,9679911519
 • Matematik permulaan : siri 1,2003,Marzita Puteh,Prentice Hall
 • Mantik, matematik dan budaya ilmu : pendekatan bersepadu dalam tradisi pengajian Islam,1994,Mat Rofa Ismail,UM,9679940659
 • Sejarah aritmetik dan aljabar islam,1995,Mat Rofa Ismail,UPM,9679952886
 • Matematik teknologi,1998,Mazlan Mohamad Abdul Hamed,Nur'Azah Abdul Manaf,UTM,9835201293
 • Matematik 4,1994,Mohamad Khairuddi Yahaya,Wan Patanah Wan Yussoff,DBP,9836201149
 • Matematik tambahan untuk SPM,1981,Mohd Arrifin Haraha,DBP,T000077218
 • Matematik tulen preuniversiti : untuk pelajar sains dan kejuruteraan,1996,Mohd Haniffa Sheik Mohamed,DBP,9836251995
 • Pembezaan dan penggunaannya,2000,Mohd Nain Hj Awang Umar Baba,Utusan,9676110442
 • Pengajaran dan pembelajaran matematik untuk peringkat sekolah rendah,1986,Mok Soon Sang,Siew Fook Cheong,Heinemann
 • Pengajaran dan pembelajaran matematik :untuk peringkat sekolah rendah,1988,Mok Soon Sang,Siew Fook Cheong,Longman,9679761886
 • Panduan mengajar matematik KBSR,1988,Mok Soon Sang,Kumpulan Budiman,9838340022
 • Matematik matrikulasi kalkulus,2001,Musatafa Mamat,Mohd Khanafiah Ismail,Zarina Ibrahim,Fajar Bakti,9676557013
 • Matematik matrikulasi kalkulus,2000,ustafa Mamat,Zarina Ibrahim,Mohd Khanafiah Ismail,Fajar Bakti,9676557013
 • Matematik matrikulasi algebra,2000,Mustafa Mamat,Zarina Ibrahim,Fajar Bakti,9676557005
 • Konsep asas matematik moden,1984,Mustapha Majid,Wan Patanah Wan Yussoff,DBP
 • Matematik tingkatan I KBSM,1994,Mustapha Majid,DBP,983620511
 • Kalkulus asas jilid 1,1989,Musthapa Majid,DBP
 • Kalkulus asas unutk pelajar kejuruteraan dan sains,1989,Musthapa Majid,DBP,9836206914
 • Analisis Vektor,1990,Nasruddin Hassan,UKM,9679421856
 • Pendekatan Konstruktivisme Radikal Dalam Pendidikan Matematik,1999,Nik Azis Nik Pa,UM,9831000765
 • Asas Matematik IA,2001,Nor Azura Md Ghani,Rudzah Talib,McGraw-Hill,9839340352
 • Aljabar Moden,2002,Nor Haniza Sarmin,UTM,9835202664
 • Pedagogi dalam pendidikan Matematik,2001,Noraini Idris,Utusan,9676112119
 • Kamus sains dan matematik,1995,Oh Teik Peng,Berita,9679692191
 • Kamus matematik KBSM,1990,Ong Liang Kooi,Wan Norsiha Wan Abdul Kadir,Utusan Publisher,9676101796
 • Aljabar Linear Permulaan,2000,Peng Yee Hock,UPM,9839319884
 • Matematik,1983,Pengarang Federal Publisher,Federal
 • Menemui matematik = Discovering mathematics,2005,Persatuan Sains Matematik Malaysia,PERSAMA,126-9003
 • Perkembangan dan Cabaran Pendidikan Matematik Abad Ke-1,2004,Profesor Dr Noor Azlan Ahmad Zanzali,UTM,9835203318
 • Kalkulus : teori dan contoh,1991,Rosihan Mohamed Ali,Jamaludin Md Ali,Abdul Rahni Mt Piah,USM,9838610267
 • Analisa Matematik Untuk Ahli Ekonomi,1982,Roy George Douglas,DBP
 • Analisis Peperiksaan Matematik,1988,S.H.Lim,Fajar Bakti,9676506095
 • Matematik Pra-universiti,1985,Seng Luan Lee,Fajar Bakti
 • Pendidikan matematik: suatu pendekatan bersepadu,1985,Shahrir Mohammad Zain,Abdul Latif Samian,Institut Kajian Kasar,983884005x
 • Pengaturcaraan linear permulaan Merancang secara matematik menerusi peraga linear berketentuan 1980 Shahrir Mohammad Zain Mokhtaar Bidin DBP
 • Fungsi matematik teritlak 2002 Shahrir Mohammad Zain UKM 9679425789
 • Simbaosis antara sistem nilai dengan tabii matematik 1998 Shahrir Mohammad Zain UKM 967942183X
 • Tensor dan bentuk pembezaan kalkulus atas manifold 2000 Shahrir Mohammad Zain USM 9839152831
 • Matematik statistik T 2002 Soon Chin Loong, Tong Swee Foong, Lau Too Kya Longman 9837423749
 • Ibn Hamzah:perintis ilmu logaritma 2002 Sulaiman Fayyad DBP 9836272534
 • Matematik prinsipal 1980 Tan Beng Theam, Low Siew Chuen, Saw Boo Guan Fajar Bakti 195820592
 • Matematik prinsipal jilid 1 1980 Tan Beng Theam, Low Siew Chuen, Saw Boo Guan UTM 195820592
 • Buku rujukan dan kamus matematik 1986 Terlochan Singh Tropical press
 • Sistem metrik untuk sekolah-sekolah rendah 1980 Wahidullah Khan Fajar Bakti
 • Prinsip-prinsip analisis matematik 1989 Walter Rudin DBP 9836212566
 • Matriks 1985 Wong Khoon Yoong DBP
 • Matematik tulen peringkat principle 1981 Wong Sin Mong Federal T000075592
 • Matematika tambahan tulen 1986 Wong Sin Mong Federal T000075816
 • Matematik tambahan (matematik tulen) SPM 1982 Y.W. Wang Ho Hon Sang Pan Earth
 • Matematik matrikulasi statistik dan kebarangkalian 1999 Yong Zulina Zubairi, Asma Ahmad Shariff Fajar Bakti 9676556874
 • Matematik prinsipal (jati) untuk STPM 1983 Yoong Kwee Soon DBP T000067880
 • Kalkulus perantaraan : Siri dan kalkulus beberapa pembolehubah 2002 Yusoff Yaacob UTM 9835202575
 • Matematik 1980 Yusuf Mohamed Longman
 • Matematik lanjutan 1979 Yusuff Yaacob Longman
 • Matematik SPM 1999 Zanariah Muhamad 9837006854
 • Matematik asas 1990 Zuberi Jamaludin UTM 983958169
 • Matematik perniagaan 2000 Zulkarnain Zakaria UTM 9835202028
 • Matematik perniagaan 2000 Zulkarnain Zakaria UTM 835202028
 • Matematik tulen pra-universiti 1993 Fajar Bakti 9676519987
 
a site by Aidan    
admin

© 2007 PERSAMA