Senarai Buku Matematik

SENARAI BUKU / BAHAN PENULISAN KARYA MATEMATIK BERBAHASA MELAYU


BUKU


 • Matematik matrikulasi,2000,A Shukor A Rahman,Fajar Bakti,9676540374
 • Matematik matrikulasi,1997,A. Shukor A. Rahman,Fajar Bakti,9676535613
 • Matematik lanjutan,2002,Abd Wahid Md. Raji Hamisan Rahmat Ismail Kamis Mohamed Mohd Talib Mohd Nor Mohamad Ong Chee Tiong,UTM,9835202613
 • Matematik asas,2002,Abd Wahid Md. Raji Hamisan Rahmat Ismail Kamis Mohd Nor Mohamad Ong Chee Tiong,UTM,9835202567
 • Matematik asas,2002,Abd Wahid md. Raji,UTM,9835202567
 • Matematik lanjutan,2002,Abd Wahid Md. Raji,UTM,9835202613
 • Ekonomi matematik : suatu pengenalan,1990,Abdul Hamid Jaafar,DBP,9836216820
 • Kalkulus awalan : untuk pelajar sains dan kejuruteraan,2001,Abu Bakar Haji Musa, UPM,9839319299
 • Matematik pertama,1988,Abu Osman Mat Tap,DBP,9836203753
 • Menyelami ufuk matematik,1997,Abu Osman Mat Tap,UKM,9679423670
 • Matematik untuk juruteknik kejuruteraan awam,1988,Ahmad Abdullah, Fauzi Ibrahim, IBS Buku,9679500926
 • Matematik untuk juruteknik kejuruteraan awam : nota,1998 Ahmad Abdullah,Fauzi Ibrahim,IBS Buku,9679500926
 • Model linear dalam penyelidikan sains sosial,1998,Alias baba,UKM,9679423921
 • Matematik tulen pra-universiti,1994,Amran Hussin,Fajar Bakti,9676527440
 • Matrmatik tulen pra unversiti,1993,Amran Hussin,Fajar Bakti,9676519987
 • Kurikulum baru sekolah rendah : buku panduan khas matematik tahun enam,1986, Asiah Abu Samah,Maziza,9836212825
 • Kurikulum baru sekolah rendah : buku panduan khas matematik tahun lima,1986,Asiah Abu Samah,Maziza,9836212825
 • Ilmu matematik moden,1979,Aziz Ibrahim,Time Educational
 • Panduan penggunaan mikrocomputer Apple II untuk pemprograman dalam basic,1985,B.T Ang,UM
 • Matematik 3,1993,Baharin bin Sulaiman,DBP,9836202746
 • Matematik 5,1993,Baharin bin Sulaiman,DBP,9836202749
 • Persamaan pembezaan,1992,Bahrom Samugi,UTM,983958572x
 • Matematik moden 4 untuk sekolah-sekolah Malaysia,1974,Cheah Tat Huat,Tan Beng Theam,Khor Gark Kim,Fajar Bakti,195808193
 • Matematik moden 5 untuk sekolah-sekolah Malaysia,1985,Cheah Tat Huat,Tan Beng Theam,Khor Gark Kim,Fajar Bakti,195808266
 • Matematik Tulen,1986,Cheah Tat Huat,Fajar Bakti,195819438
 • Matematik STPM statistik,1993,Chew Chong Bew,Lye Min Soon,Ong Beng Sim,Fajar Bakti,9676523097
 • Matematik STPM mekanik dan statistik,1998,Cong Eng Tan,Fajar Bakti,9676523100
 • Kalkulus,1996,Datin Paduka Hajjah Zaleha Ismail,DBP,9836246053
 • At-Tusi Pengasas Ilmu Trigonometri,1998,Dewan Bahasa & Pustaka,DBP,9832672453
 • Istilah matematik pengajian tinggerisi,1987,Dewan Bahasa & Pustaka,DBP
 • Matematik 6 1992 Dewan Bahasa & Pustaka DBP 9836201130
 • Matematik:Huraian sukatan pelajaran tingkatan II,1989,Dewan Bahasa & Pustaka,DBP,9836211241
 • Senarai Istilah Matematik : Bahasa Inggeris - Bahasa Malaysia,1980,Dewan Bahasa& Pustaka,DBP
 • Buku panduan khas matematik 3,1983,Dewan Bahasa dan Pustaka,DBP
 • Daftar istilah asas (ilmu) matematik yang telah diluluskan oleh Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia,1978,Dewan Bahasa dan Pustaka,DBP
 • Pengenalan Matematik untuk Ekonomi,2003,Dr Azhar Harun Thomson,981243217
 • Kursus ulangkaji matematik tambahan-tulen,1979,E.T Wee,Longman
 • Matematik gunaan : pra- universiti,1988,E.T Wee,Longman
 • Nota guru : panduan matemtik moden,1980,F. Eravelly,Fajar Bakti
 • Pengajaran matematik di sekolah menengah Malaysia,1985,Frank j. Swetz,Liew Su Tim,Fajar Bakti,019581987x
 • Teknik-teknik matematik dalam demografi,1985,Goh Thuan Jig,UM
 • Matematik tulen 1,1995,Hasiman Rahmat,UTM,9835200319
 • Matematik untuk juruteknik elektrik,1986,Ibrahim bin Samad,DBP
 • Laporan penyelidikan Institut Sains Matematik,1999,Institut Sains Matematik,UM
 • Matematika,1985,Jabatan Matematik, Fakulti Sains,UTM
 • Kalkulus lanjutan,1989,Jamingan Sadi,UTM,9839950282
 • Istilah ilmu matematik: Inggeris - melayu,1977,Jawatankuasa Peristilahan Matematik Antara Universiti (JPMAU),USM
 • Panitia matematik Sekolah Menengah,1982,Kementerian pelajaran malaysia,KPM
 • Alatan Matematik Bagi Sekolah Menengah,1982,Kementerian Pelajaran Malaysia,KPM
 • Kurikulum bersepadu sekolah menengah : huraian sukatan pelajaran matematik tingkatan II,1990,Kementerian Pendidikan Malaysia,DBP,9836217312
 • Kurikulum bersepadu sekolah menengah : huraian sukatan pelajaran matematik tingkatan I,1986,Kementerian Pendidikan Malaysia,Maziza,9836210954
 • Kurikulum bersepadu sekolah menengah : huraian sukatan pelajaran matematik tambahan tingkatan IV dan V,1986,Kementerian Pendidikan Malaysia, Maziza,9836218572
 • Kurikulum bersepadu sekolah menengah : huraian sukatan pelajaran matematik tingkatan III,1986,Kementerian Pendidikan Malaysia,Maziza,9836210288
 • Kurikulum bersepadu sekolah menengah : huraian sukatan pelajaran matematik tingkatan IV,1986,Kementerian Pendidikan Malaysia,Maziza,9836218963
 • Buku panduan khas matematik 1,1988,Kementerian Pendidikan Malaysia.Bahagian teknologi pendidikan DBP ,9836200789
 • Asas Matematik IIA,2001,Khairul Anwar,Hadariah Baharon,Roslina Ismail,McGraw-Hill,9839340360
 • Persamaan pembezaan,1985,Koh Hock Lye,USM,9679911152
 • Kolokium Kebangsaan: Pengitegrasian Teknologi Dalam Sains Matematik,27-28 May 1999,USM
 • Matematik untuk ahli ekonomi,2001,Lai Yew Wah,Gan,Saiu Chiew,USM,9838612065
 • Matematik untuk ahli ekonomi,2001,Lai Yew Wah,Gan Saiu Chiew,USM,9838612063
 • Vektor dan Matriks,1985,Lee Seng Luan,Zaharin Yusoff,Fajar Bakti
 • Matematik pra- universiti,1984,Lee Seng Luan,Fajar Bakti
 • Aljabar Linear,1990,Leong Fook,USM,9838610178
 • Aljabar Moden,1987,Lim Eng Bin,Ng Seong Nam,USM,9679911519
 • Matematik permulaan : siri 1,2003,Marzita Puteh,Prentice Hall
 • Mantik, matematik dan budaya ilmu : pendekatan bersepadu dalam tradisi pengajian Islam,1994,Mat Rofa Ismail,UM,9679940659
 • Sejarah aritmetik dan aljabar islam,1995,Mat Rofa Ismail,UPM,9679952886
 • Matematik teknologi,1998,Mazlan Mohamad Abdul Hamed,Nur'Azah Abdul Manaf,UTM,9835201293
 • Matematik 4,1994,Mohamad Khairuddi Yahaya,Wan Patanah Wan Yussoff,DBP,9836201149
 • Matematik tambahan untuk SPM,1981,Mohd Arrifin Haraha,DBP,T000077218
 • Matematik tulen preuniversiti : untuk pelajar sains dan kejuruteraan,1996,Mohd Haniffa Sheik Mohamed,DBP,9836251995
 • Pembezaan dan penggunaannya,2000,Mohd Nain Hj Awang Umar Baba,Utusan,9676110442
 • Pengajaran dan pembelajaran matematik untuk peringkat sekolah rendah,1986,Mok Soon Sang,Siew Fook Cheong,Heinemann
 • Pengajaran dan pembelajaran matematik :untuk peringkat sekolah rendah,1988,Mok Soon Sang,Siew Fook Cheong,Longman,9679761886
 • Panduan mengajar matematik KBSR,1988,Mok Soon Sang,Kumpulan Budiman,9838340022
 • Matematik matrikulasi kalkulus,2001,Musatafa Mamat,Mohd Khanafiah Ismail,Zarina Ibrahim,Fajar Bakti,9676557013
 • Matematik matrikulasi kalkulus,2000,ustafa Mamat,Zarina Ibrahim,Mohd Khanafiah Ismail,Fajar Bakti,9676557013
 • Matematik matrikulasi algebra,2000,Mustafa Mamat,Zarina Ibrahim,Fajar Bakti,9676557005
 • Konsep asas matematik moden,1984,Mustapha Majid,Wan Patanah Wan Yussoff,DBP
 • Matematik tingkatan I KBSM,1994,Mustapha Majid,DBP,983620511
 • Kalkulus asas jilid 1,1989,Musthapa Majid,DBP
 • Kalkulus asas unutk pelajar kejuruteraan dan sains,1989,Musthapa Majid,DBP,9836206914
 • Analisis Vektor,1990,Nasruddin Hassan,UKM,9679421856
 • Pendekatan Konstruktivisme Radikal Dalam Pendidikan Matematik,1999,Nik Azis Nik Pa,UM,9831000765
 • Asas Matematik IA,2001,Nor Azura Md Ghani,Rudzah Talib,McGraw-Hill,9839340352
 • Aljabar Moden,2002,Nor Haniza Sarmin,UTM,9835202664
 • Pedagogi dalam pendidikan Matematik,2001,Noraini Idris,Utusan,9676112119
 • Kamus sains dan matematik,1995,Oh Teik Peng,Berita,9679692191
 • Kamus matematik KBSM,1990,Ong Liang Kooi,Wan Norsiha Wan Abdul Kadir,Utusan Publisher,9676101796
 • Aljabar Linear Permulaan,2000,Peng Yee Hock,UPM,9839319884
 • Matematik,1983,Pengarang Federal Publisher,Federal
 • Menemui matematik = Discovering mathematics,2005,Persatuan Sains Matematik Malaysia,PERSAMA,126-9003
 • Perkembangan dan Cabaran Pendidikan Matematik Abad Ke-1,2004,Profesor Dr Noor Azlan Ahmad Zanzali,UTM,9835203318
 • Kalkulus : teori dan contoh,1991,Rosihan Mohamed Ali,Jamaludin Md Ali,Abdul Rahni Mt Piah,USM,9838610267
 • Analisa Matematik Untuk Ahli Ekonomi,1982,Roy George Douglas,DBP
 • Analisis Peperiksaan Matematik,1988,S.H.Lim,Fajar Bakti,9676506095
 • Matematik Pra-universiti,1985,Seng Luan Lee,Fajar Bakti
 • Pendidikan matematik: suatu pendekatan bersepadu,1985,Shahrir Mohammad Zain,Abdul Latif Samian,Institut Kajian Kasar,983884005x
 • Pengaturcaraan linear permulaan Merancang secara matematik menerusi peraga linear berketentuan 1980 Shahrir Mohammad Zain Mokhtaar Bidin DBP
 • Fungsi matematik teritlak 2002 Shahrir Mohammad Zain UKM 9679425789
 • Simbaosis antara sistem nilai dengan tabii matematik 1998 Shahrir Mohammad Zain UKM 967942183X
 • Tensor dan bentuk pembezaan kalkulus atas manifold 2000 Shahrir Mohammad Zain USM 9839152831
 • Matematik statistik T 2002 Soon Chin Loong, Tong Swee Foong, Lau Too Kya Longman 9837423749
 • Ibn Hamzah:perintis ilmu logaritma 2002 Sulaiman Fayyad DBP 9836272534
 • Matematik prinsipal 1980 Tan Beng Theam, Low Siew Chuen, Saw Boo Guan Fajar Bakti 195820592
 • Matematik prinsipal jilid 1 1980 Tan Beng Theam, Low Siew Chuen, Saw Boo Guan UTM 195820592
 • Buku rujukan dan kamus matematik 1986 Terlochan Singh Tropical press
 • Sistem metrik untuk sekolah-sekolah rendah 1980 Wahidullah Khan Fajar Bakti
 • Prinsip-prinsip analisis matematik 1989 Walter Rudin DBP 9836212566
 • Matriks 1985 Wong Khoon Yoong DBP
 • Matematik tulen peringkat principle 1981 Wong Sin Mong Federal T000075592
 • Matematika tambahan tulen 1986 Wong Sin Mong Federal T000075816
 • Matematik tambahan (matematik tulen) SPM 1982 Y.W. Wang Ho Hon Sang Pan Earth
 • Matematik matrikulasi statistik dan kebarangkalian 1999 Yong Zulina Zubairi, Asma Ahmad Shariff Fajar Bakti 9676556874
 • Matematik prinsipal (jati) untuk STPM 1983 Yoong Kwee Soon DBP T000067880
 • Kalkulus perantaraan : Siri dan kalkulus beberapa pembolehubah 2002 Yusoff Yaacob UTM 9835202575
 • Matematik 1980 Yusuf Mohamed Longman
 • Matematik lanjutan 1979 Yusuff Yaacob Longman
 • Matematik SPM 1999 Zanariah Muhamad 9837006854
 • Matematik asas 1990 Zuberi Jamaludin UTM 983958169
 • Matematik perniagaan 2000 Zulkarnain Zakaria UTM 9835202028
 • Matematik perniagaan 2000 Zulkarnain Zakaria UTM 835202028
 • Matematik tulen pra-universiti 1993 Fajar Bakti 9676519987
 
a site by Aidan    
admin

© 2007 PERSAMA