Daftar Masuk
Iklan

 

 

 
Menu Utama
Muka Depan
Berita
Pengumuman
Hebahan
Info PERSAMA
Mengenai Persatuan
Ahli Jawatankuasa
Senarai Ahli Institusi PERSAMA
Pendaftaran Ahli PERSAMA
Warkah Berita PERSAMA
Kemaskini Maklumat Pengguna
Senarai Ahli PERSAMA Seumur Hidup
Info OMK 2017
Surat Hebahan OMK 2017
Borang Bayaran OMK
Info OMK
Keputusan OMK 2016
Keputusan Terdahulu
Contoh Soalan - OMK 2013
Contoh Soalan - OMK 2014
Contoh Soalan - OMK 2015 
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society Vol 36 Num 2 2013
Thursday, 07 March 2013
Klik sini untuk lihat isi kandungan penuh Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society Volume 36 • Number 2 • 2013
 
Syarat Pencalonan Anugerah PERSAMA 2013
Tuesday, 05 March 2013
SYARAT-SYARAT UMUM PERTANDINGAN

 • Calon adalah rakyat Malaysia.
 • Keutamaan diberi kepada ahli PERSAMA.
 • Karya tersebut mestilah diterbitkan dalam tahun 2012.
 • Karya tersebut tidak dihasilkan oleh ahli Majlis Eksekutif PERSAMA / ahli jawatankuasa / panel hakim pertandingan (sepenuhnya atau bersama).
 • Keputusan panel hakim adalah muktamad.

SYARAT-SYARAT KHUSUS PERTANDINGAN


KATEGORI BUKU KARYA ASLI DAN BUKU TERJEMAHAN

Senaskhah buku berserta borang pencalonan hendaklah dihantar terus kepada Penyelaras Anugerah PERSAMA selewat -lewatnya pada 31 Mac 2013 untuk proses saringan awal.

Penilaian dilakukan berdasarkan kepada beberapa perkara berikut:

Karya Asli
 • Mestilah diterbitkan oleh penerbit tempatan.
 • Buku-buku tersebut mestilah berunsurkan Sains Matematik, Sains Teknologi, Sains Komputer, Statistik, Ekonomi dan Matematik, Sains Kejuruteraan, Matematik Pendidikan, atau Sejarah dan Falsafah Matematik.
 • Tahap ilmu universiti dalam bahasa Malaysia (atau Bahasa Inggeris) dan karya bukan ahli jawatan kuasa/panel penilai/hakim pertandingan ini. Buku yang ditulis dalam Bahasa Malaysia adalah diutamakan.
 • Kepribumian karya: Kefasihan bahasa, nahu, keretorikan, ketepatan istilah, kepercayaan kepada Bahasa Melayu (atau Bahasa Inggeris) seperti terpancar menerusi ketiadaan istilah atau ungkapan yang dipetik daripada bahasa/sumber lain; bahan yang tidak asing daripada bahan/budaya setempat, atau serantau.
 • Keaslian idea, bahan, pendekatan, pengolahan, dan penyusunan.
 • Keikhlasan, ketanggungjawaban dan keintegritian yang terpancar menerusi kejelasan hujah dan sumber.
 • Ketelitian akademik.
 • Mutu perbukuan: bentuk luarannya, rujukan, indeks dan sebagainya.

Karya Terjemahan
 • Tahap ilmu universiti dalam bahasa Melayu dan karya bukan ahli jawatan kuasa/panel penilai/hakim pertandingan ini.
 • Keklasikan/keistimewaan buku aslinya daripada pelbagai aspek termasuk ketelitian akademiknya.
 • Sumbangan penterjemah kepada ilmu yang diterjemahkannya, seperti menerusi tafsirannya, dan penjelasannya (bukan sekadar terjemahan harafiah).
 • Mutu bahasa terjemahannya sama dengan dalam kriterium 2 dalam karya asli di atas.
 • Mutu perbukuan: bentuk luarannya, rujukan, indeks dan sebagainya.KATEGORI TESIS SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH


Setiap jabatan/fakulti berkenaan atau Sekolah Pengajian Siswazah dari IPT tempatan diminta mencalonkan tesis yang terbaik dari Jabatan/Fakulti berkenaan (fakulti terletaknya pengajian sains matematik) dalam kategori Sarjana dan Doktor Falsafah. Maklumat tesis yang dicalonkan itu hendaklah disertakan dengan:
 
 • Salinan muka depan tesis
 • abstrak tesis
 • salinan laporan pengerusi, pemeriksa luar dan pemeriksa dalam
 • salinan softcopy keseluruhan tesis dalam bentuk CD
 • senarai penerbitan yang terhasil dari penulisan/penyelidikan tesis tersebut.
 • Salinan surat senat

Bahan-bahan tersebut berserta borang pencalonan hendaklah dihantar terus kepada Penyelaras Anugerah PERSAMA selewat-lewatnya pada 31 Mac 2013. Hanya tesis yang mencapai taraf cemerlang sahaja yang dipertimbangkan oleh jawatan kuasa atau panel hakim hadiah ini.

Pencalonan indicidu juga boleh diterima tetapi mesti melalui dan diperakukan oleh pihak jabatan/fakulti berkenaan atau Sekolah Pengajian Siswazah dari IPT yang menganugerahkan ijazah tersebut.KATEGORI MAKALAH ILMIAH

Setiap penerbit/jabatan/fakulti berkenaan dari IPT tempatan diminta mencalonkan makalah terbaik dari Jabatan/Fakulti di tempat  terletaknya pengajian sains matematik. Bidang Sains Matematik ialah yang merangkumi semua pengajian yang bermatematik seperti yang ditakrifkan oleh PERSAMA.

Tiga salinan makalah yang dicalonkan bersama-sama salinan muka depan jurnal dan borang pencalonan hendaklah dihantar  terus kepada Penyelaras Anugerah PERSAMA selewat-lewatnya pada 31 Mac 2013.

Kriteria Makalah Ilmiah:
 
 • Mestilah diterbitkan oleh jurnal-jurnal tempatan
 • Ditulis dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa InggerisKATEGORI  REKACIPTA MATEMATIK

Penyertaan adalah dibuka kepada semua ahli akademik bidang sains matematik. Tujuan pertandingan diadakan adalah untuk menghasilkan daya kreatif dan inovasi dalam bidang sains matematik di kalangan ahli-ahli akademik bidang ini. Hasilan rekacipta mestilah berbentuk idea, konsep, sistem, proses, teknik atau perisian yang mempunyai elemen matematik.

Kriteria Rekacipta Matematik:

 • Mempunyai elemen matematik
 • Rekacipta asli atau baru
 • Hasil dari penyelidikan
 • Mempunyai nilai komersil
 • Kepelbagaian gunaan
 • Mesra pengguna
 • Rekacipta yang telah memenangi mana-mana anugerah daripada mana-mana persatuan selain dari PERSAMA boleh dipertimbangkan

Hasil rekacipta yang dicalonkan (dalam bentuk CD dan poster/pamplet dsbnya) berserta borang pencalonan hendaklah dihantar  terus kepada Penyelaras Anugerah PERSAMA selewat-lewatnya pada 31 Mac 2013.KATEGORI  RENCANA POPULAR

Salah satu matlamat PERSAMA ialah untuk mendidik masyarakat umum tentang peranan dan keberkesanan sains matemtik dalam pembangunan negara khususnya Malaysia. Anugerah ini dizahirkan khas kepada para penulis yang mampu membantu PERSAMA untuk mencapai matlamat ini. Penulisan yang membincangkan permasalahan pendidikan sains matematik di tanah air pada semua peringkat juga akan dipertimbangkan.

Penyertaan hendaklah dihantar dalam bentuk yang telah diterbitkan (bukan fotokopi) berserta borang pencalonan terus kepada Penyelaras Anugerah PERSAMA selewat-lewatnya pada 31 Mac 2013.

Dengan ini, pihak PERSAMA mengalu-alukan penyertaan daripada semua penulis tempatan untuk merebut anugerah ini tertakluk kepada syarat-syarat dan kriteria berikut :

Kriteria Rencana Popular:
 
 • Penulisan berkenaan hendaklah terbit dalam akhbar atau majalah tempatan.
 • Penulisan yang terbit dalam majalah dalaman yang agak luas skop pembacanya juga akan dipertimbangkan (contohnya terbitan dalam Universiti).
 • Mempunyai elemen sains matematik.
 • Jalan bahasanya sesuai kepada mereka yang berkepakaran di luar bidang sains matematik.
 • Keutamaan diberikan kepada penulisan dalam Bahasa Malaysia.
 
Pencalonan Anugerah Persama 2013
Tuesday, 05 March 2013
Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Persatuan Sains Matematik Malaysia (PERSAMA), dengan kerjasama Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia akan menganjurkan Anugerah PERSAMA 2013 yang akan diadakan semasa Simposium Kebangsaan Sains Matematik Ke 21 (SKSM21) di Pulau Pinang pada 6-8 November 2013.

Sehubungan dengan itu, saya bagi pihak PERSAMA memohon kerjasama dari pihak Y.Bhg Dato’/ Datin/Prof/ Prof Madya/ Dr/ Tn/Pn/En/Cik untuk mencalonkan bahan-bahan ilmiah terbitan Jabatan saudara atau pencalonan individu untuk Anugerah PERSAMA 2013 bagi kategori berikut:
 
 • Buku Karya Asli 
 • Buku Karya Terjemahan
 • Tesis Sarjana
 • Tesis Doktor Falsafah
 • Makalah Ilmiah 
 • Rekacipta Matematik 
 • Rencana popular 

Lampiran:

Selanjutnya...
 
Hebahan Mengenai OMK 2013
Friday, 08 February 2013
Tarikh Pertandingan: 13 Julai 2013 (10:00 pagi – 12:30 tengahari)

Tempat: Di negeri masing-masing (Universiti atau sekolah berhampiran)

Yuran :
Bagi sekolah yang menjadi Ahli Institusi PERSAMA
 • Pasukan pertama (Setiap Kategori) : RM 32.00
 • Pasukan berikutnya (Dalam Kategori yang sama): RM 44.00
Bagi sekolah yang bukan Ahli Institusi PERSAMA
 • RM 100.00 bagi setiap pasukan.

Pendaftaran : “online” di laman web http://persama.org.my

Tarikh Tutup Pendaftaran : 13 Jun 2013
 
 
Surat Hebahan OMK 2013
Friday, 08 February 2013

Sukacita dimaklumkan bahawa pertandingan Olimpiad Matematik Kebangsaan (OMK) yang merupakan aktiviti tahunan kelolaan Persatuan Sains Matematik Malaysia (PERSAMA) akan diadakan pada 13 Julai 2013 (Sabtu) jam 10:00 pagi – 12:30 tengahari di beberapa pusat pertandingan seluruh Malaysia. Seperti biasa, pertandingan ini terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu:


                Kategori Bongsu (untuk Tingkatan 1 dan 2)
                Kategori Muda (untuk Tingkatan 3 dan 4)
                Kategori Sulong (untuk Tingkatan 5, 6 / Matrikulasi / yang setara dengannya)


Mulai tahun 2010, pusat penyelarasan OMK adalah di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Johor Bahru, Johor dengan alamat surat menyurat dan maklumat lainnya seperti di atas. Walau bagaimanapun, pusat pertandingan OMK 2013 masih lagi mengikut format tahun-tahun sebelumnya, iaitu peserta-peserta OMK 2013 akan menduduki pertandingan OMK 2013 di negeri masing-masing. Maklumat terperinci tentang pusat pertandingan akan dimaklumkan di laman web PERSAMA selewat-lewatnya 2 minggu sebelum tarikh pertandingan.


Untuk makluman, seramai 40 orang peserta OMK yang memperoleh pencapaian cemerlang akan disenarai pendek dan dipilih untuk menyertai kem-kem Intensif IMO (International Mathematical Olympiad) kendalian pihak PERSAMA. IMO merupakan satu pertandingan matematik yang paling berprestij di dunia yang telah dianjurkan secara tahunan sejak tahun 1959. Di akhir kem intensif tersebut, seramai enam orang pelajar akan dipilih mewakili Malaysia dalam pertandingan IMO.

Berikut merupakan beberapa makluman berkaitan OMK 2013.


a) Yuran Penyertaan OMK 2013

Untuk makluman, OMK adalah pertandingan berkumpulan. Bilangan peserta bagi setiap kumpulan adalah 4 orang, manakala bilangan kumpulan adalah tidak terhad. Berikut adalah yuran penyertaan bagi OMK 2013.

Bagi sekolah yang menjadi Ahli Institusi PERSAMA
Pasukan pertama (setiap kategori) : RM 32.00
Pasukan berikutnya (dalam kategori yang sama): RM 44.00


Bagi sekolah yang bukan Ahli Institusi PERSAMA
RM 100.00 bagi setiap pasukan.

(Saudara boleh memohon untuk menjadi  Ahli Institusi PERSAMA dengan yuran sebanyak RM50.00 dan sekaligus menyertai pertandingan ini dengan kadar bayaran Ahli Institusi PERSAMA)

b) Pendaftaran OMK 2013

Pendaftaran dan penyertaan sekolah/kolej hendaklah dibuat secara “online” di laman web http://persama.org.my.

Pendaftaran pasukan-pasukan sekolah/kolej saudara boleh dilakukan melalui laman web tersebut dengan cara berikut:

 1. Daftar Masuk laman web ini dengan menggunakan Login ID dan Kata Kunci. Jika belum mempunyai Login ID dan Kata Kunci, sila klik butang “Daftar” terlebih dahulu (setelah berdaftar, sila simpan Login ID dan Kata Kunci yang sama untuk kegunaan seterusnya). Login ID dan Kata Kunci yang telah digunakan sebelum ini masih boleh diguna semula.
 2. Lengkapkan Borang Pendaftaran OMK di laman web ini. Lengkapkan maklumat sekolah, guru pengiring, bilangan pasukan, maklumat peserta dan lain-lain.
 3. Cetak Borang Bayaran OMK. Lengkapkan borang bayaran tersebut dan hantarkan borang tersebut bersama bayaran lengkap kepada Penyelaras OMK 2013 seperti alamat di atas.

 

c) Tarikh Tutup Pendaftaran OMK 2013

Pendaftaran penyertaan lengkap secara “online” beserta pembayaran yuran penyertaan hendaklah dilakukan selewat-lewatnya pada 13 Jun 2013. Aplikasi pendaftaran akan ditutup selepas 13 Jun 2013.

Saudara juga boleh mendapatkan maklumat lengkap mengenai OMK 2013 melalui laman web rasmi PERSAMA seperti berikut: http://persama.org.my. Klik di bahagian “Info OMK 2013” (bahagian sebelah kiri laman web), dan klik pada bahagian “Surat Hebahan OMK 2013” untuk maklumat seterusnya, serta klik pada bahagian “Maklumat Lanjut OMK” untuk maklumat lanjut. Segala maklumat lain berkenaan OMK boleh didapati melalui laman web tersebut dan ia akan dikemas kini dari masa ke semasa.

Bagi menjana satu generasi yang berdaya matematik untuk menyahut cabaran sains dan teknologi dalam milenium ini, aktiviti ke arah pencapaian matematik yang lebih tinggi wajarlah disambut dengan penuh semangat. Justeru itu, PERSAMA amat mengalu-alukan penyertaan pelajar-pelajar dari sekolah/kolej saudara. Setiap peserta akan diberi sijil penyertaan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
image2
(Dr. Nor Muhainiah Mohd Ali)
Penyelaras Olimpiad Matematik Kebangsaan 2013,
b/p Presiden PERSAMA

Perhatian:

 1. Jika terdapat sebarang pertanyaan, saudara juga boleh berhubung terus dengan Penyelaras-penyelaras berikut yang menyelaras sekolah / kolej mengikut negeri:

 

Nama

No. Tel.

Mel-e

Negeri

Dr. Anati Ali

07-5534262

Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

Negeri Sembilan & Melaka

Dr. Nor Muhainiah Mohd Ali

07-5534275

Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

Pahang, Johor, Sabah & Sarawak

Puan Fuaada Mohd Siam

07-5534244

Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

Perlis & Pulau Pinang

Puan Shazirawati Md. Puzi

07-5534240

Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

Kelantan & Terengganu

Puan Syarifah Zyurina Nordin

07-5534341

Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

Kuala Lumpur & Selangor

Puan Zaiton Mat Isa

07-5534223

Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

Perak & Kedah

  • PERSAMA juga telah menerbitkan buku himpunan soalan-soalan OMK. Sila layari laman web PERSAMA untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kaedah pembelian.
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 73 - 81 dari 115
a site by Aidan    
admin

© 2007 PERSAMA